SVATÁ
Sestra Faustyna Kowalska
APOŠTOLKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Svatá Faustyna pocházela z chudé rolnické rodiny  s mnoha dětmi. Bydleli ve vesnici Głogowiec náležející do farnosti Świnice Warckie. Po několika letech služby v zámožných rodinách vstoupila ve svých dvaceti letech do Kongregace sester Matky Božího milosrdenství. Plnila povinnosti kuchařky, zahradnice a vrátné v několika domech kongregace, nejdéle v Krakově, ve Vilně a v Płocku.

Tuto prostou, nevzdělanou, ale hlubokým niterným životem žijící řeholnici si Pán Bůh vyvolil za apoštolku svého Milosrdenství. Jejím prostřednictvím připomněl světu od věků známou pravdu o milosrdné lásce Boha k člověku, dal nové formy pobožnosti k Božímu milosrdenství a inspiroval hnutí obnovy náboženského života v duchu křest'anské důvěry a milosrdenství.

Sestra Faustyna zemřela v pověsti svatosti 5. října 1938 v řeholním domě v Krakově-Łagiewnikach. Její ostatky  jsou uloženy v kapli, kde je uctíván milostný obraz Božího milosrdenství.

Jméno s. Faustyny je dnes známé ve všech světadílech a poslání, které jí Kristus svěřil ve spojitosti se svým Milosrdenstvím, zaujímá stále širší okruh věřících.

Rubriky

Korunka k Božímu Milosrdenství Hodina milosrdenství Svátek Milosrdenství '99 Svátek Milosrdenství '98 Guestbook
Obraz Božího Milosrdenství Prayer request page Discussion page

 

 

Website created and maintained by Robert Gujski.