Svátek Milosrdenství '99
KRAKOV - ŁAGIEWNIKI 11.04.1999

Chci, aby první neděle po velikochnocích byla svátkem Milosrdenství. (srv. Dn. 299)

Toužím po tom aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a ochranou pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky. (srv. Dn. 699)  

V tomto dni jsou otevřeny všechy Boží brány, kterými plynou milosti; at´ se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly rudé jako šarlat. (srv. Dn. 699)  

Kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštení vin a testů. (srv. Dn. 300)